Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános adatok
 2. Szolgáltatás tartalma
 3. Költségek, díjak, díjfizetés módja
 4. Szerződéskötés menete
 5. Adatkezelés, biztonság

Zárórendelkezések

 1. Általános adatok

  A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása az Előfizető részére az alábbi feltételek és a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

  1. fogalmak

   ÁSZF

   A szolgáltatás igénybevételének feltételeit leíró szerződés melyben részletesen szabályozásra kerül a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos összes feltétel, mint Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF.

   szolgáltatás

   Webes megjelenés biztosítása, mely részletesen a 2. pontban kerül meghatározásra.

   szolgáltató

   Balázs Gábor EV (bővebben 1.2 pont)

   felhasználó

   Az a természetes vagy jogi személy, aki a szolgáltatást igénybe veszi. (bővebben 1.3 pont)

   előfizető

   Az a Felhasználó (természetes vagy jogi személy), aki a szolgáltatásra előfizet.

   előfizetői szerződés

   A felhasználó és szolgáltató közütt létrejött jogviszony mint szolgáltatási szerződés.

   regisztráció

   Szolgáltatás használatának megkezdéséhez szükséges folyamat, felhasználói fiók létrehozása.

   üzemeltető

   A szolgáltatáshoz elengedhetetlen technikai feltételeket biztosítja (bővebben 1.2.4 pont)
  2. szolgáltatói adatok

   1. Balázs Gábor Egyéni Vállalkozó, továbbiakban Szolgáltató.
   2. 6500 Baja, Krúdy Gyula utca 10.
   3. Nyilvántartási száma: 31312698; Adószáma: 66055482-2-23; Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-96763/2016.
   4. Tárgyi és technikai feltételek (hoszting szolgáltatás) biztosítása tekintetében Szolgáltató igénybe vehet 3. fél - mint üzemeltető - által nyújtott szolgáltatásokat.
  3. felhasználói adatok

   1. Minden olyan természetes és jogi személy, aki regisztráció útján felhasználói fiókot hoz létre a Digitális Futószalag webhelyen, továbbiakban Felhasználó.
   2. Az a Felhasználó, aki a rendelkezésre álló 30 napos ingyenes próbaidő alatt a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást megrendeli és a szolgáltatási díjat megfizeti, előfizetővé válik, továbbiakban Előfizető.
 2. Szolgáltatás tartalma

  A Digitális Futószalag webhelyen (http://digitalis-futoszalag.hu) regisztráció után bárki, aki elfogadja az ÁSZF-ben rögzített feltételeket, tartalmakat tud létrehozni, melyekből Szolgáltató honlapot készít és saját tárhelyén egy ideiglenes webcímen Felhasználó részére ingyenesen hozzáférhetővé teszi 30 napig.

  Ez idő alatt ha Felhasználó a szolgáltatást megrendeli, Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetés időtartama alatt saját egyedi webcímen (domain név) - melyet Felhasználó választ és az szabadon regisztrálható - a weboldalt saját tárhelyén publikálja, karban tartja. A szolgáltatás tartalmazza a weboldal elkészítését, tárhelyszolgáltatást, valamint a domain név regisztrálását, fenntartását.

  1. szolgáltatás részletes leírása

   1. Az ideiglenes webcímen található weboldalakat bárki elérheti az interneten aki ismeri az ideiglenes webcímet amit Szolgáltató csak és kizárólag Felhasználóval oszt meg amit Felhasználó saját felelősségére tovább oszthat.
   2. Az előfizetést követően Szolgáltató gondoskodik róla, hogy a már saját webcímen elérhető weboldalakat a keresőmotorok is beindexelhessék, ezáltal elősegítve az oldalak bárki általi megtalálhatóságát, hozzáférhetőségét.
   3. A Digitális Futószalagon készült weboldalak legfőbb jellemzője, hogy a weboldalon elhelyezett szolgáltatások, termékek részletes és hatékony bemutatását teszi lehetővé.
   4. Megjelenését tekintve csak a szolgáltatás keretében nyújtott előre elkészített sablonok közül választhat a Felhasználó, mely minden esetben reszponzív, azaz mobil eszközre is optimalizált.
   5. Felépítéséből fakadóan három menüpont áll rendelkezésre melyek elnevezése természetesen egyedi, a tartalmakhoz alkalmazkodó:
    1. Termék / szolgáltatás bemutatása
    2. Bemutatkozás
    3. Kapcsolatfelvételi lehetőségek
   6. További aloldalakat a feltöltött tartalom függvényében tartalmazhat ha Szolgáltató célszerűnek, vagy indokoltnak látja. Ezt minden esetben szolgáltató a Felhasználóval egyeztetve, javaslat alapján teszi meg.
   7. A szolgáltatás tartalmazza egy .hu domain regisztrációját, fenntartását (egyéb domain végződés esetén egyedi ár kerül meghatározásra). A választott domain név bejegyzett tulajdonosa a Szolgáltató. Amennyiben Előfizető továbbiakban nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, úgy Szolgáltató térítésmentesen lemond a domain névről Előfizető kérésére az általa megjelölt természetes, vagy jogi személy javára.
   8. A Digitális Futószalagon készült weboldalak a következő funkciókkal rendelkeznek:
    • egyéni webcímen reklámmentesen elérhető (saját domain)
    • szöveges és képi tartalmak, hivatkozások megjelenítése
    • videók beágyazása 3. fél által szolgáltatott webhelyről
    • közvetlen üzenetküldés
    • Facebook like gomb megjelenítése az oldalon
    • webhely látogatottsági statisztika
    • rendszeres biztonsági mentés és frissítés
   9. A weboldalak Drupal tartalomkezelő rendszer segítségével készülnek, melynek köszönhetően bármikor egyedi igényeknek megfelelően tovább fejleszthetőek.
  2. szolgáltatás használatának feltételei

   1. A nem regisztrált látogatók minden, a számukra elérhető tartalmat megtekinthetnek, azokra hivatkozásokat, megosztásokat hozhatnak létre.
   2. A Felhasználó amennyiben elfogadja ezen ÁSZF-ben foglaltakat és nem áll cselekvőképességet kizáró okok alatt, valamint betartja, hogy nem helyezhet el:
    • illegális, bármilyen módon jogsértő
    • a mindenkori hatályos törvényekbe ütköző
    • közízlést, jó erkölcsöt valamint
    • egyes etnikai, vallási, nemzeti, politikai vagy egyéb csoportokat sértő

    tartalmakat, illetve ilyen tartalmú weboldalakra mutató hivatkozásokat, a szolgáltatást megrendelésével Előfizetővé válhat.

   3. Az Előfizető aki megfelel a 2.2.2-es pontban foglaltaknak, továbbá eleget tett díjfizetési kötelezettségének és elfogadja, hogy a teljesítés a megrendelés napjával kezdődik igénybe veheti és használhatja a Digitális Futószalag nyújtotta szolgáltatásokat.
   4. Előfizető az érvényes előfizetési ideje alatt bármikor módosíthatja, megváltoztathatja weboldalának tartalmait. Ezt minden esetben e-mailben kell eljuttatnia Szolgáltatónak, aki a kért módosítások mértékétől függően 1-3 munkanap alatt teljesíti a kérést.
  3. Szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása

   1. Az ideiglenes webcímen (aldomainen) elérhető honlapok 30 napig hozzáférhetőek bárki számára, aki rendelkezik az oldalak webcímévél. A 30 nap leteltével a tartalmak csak a tartalmakat létrehozó Felhasználó bejelentkezése mellett érhetőek el további 30 napig.
   2. Amennyiben Felhasználó nem él az előfizetés lehetőségével, vagy a lejárt előfizetés meghosszabbításával úgy a Felhasználói fiókját kivéve minden hozzá köthető tartalmat automatikusan töröl a rendszer. A törlést követően ezen tartalmak nem érhetőek el többé senki számára.
   3. Ha Szolgáltató hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó által megadott adat(ok), tartalmak mások szerzői jogát sértik úgy a Szolgáltató – az adott Felhasználó egyidejű értesítése mellett – pénzvisszatérítés nélkül jogosult törölni az adott tartalmakat a rendszerből. Ebben az esetben a Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült összes kárát megtéríteni.
   4. A rendszeres karbantartás miatti üzemszünet nem jelenti a Szolgáltatás szünetelését.
 3. Költségek, díjak, díjfizetés módja

  1. Az előfizetési díjak összegét a Szolgáltató határozza meg, és időről időre változhatnak. Az előfizetési díj mindenkori változását a Szolgáltató a Digitális Futószalag webhelyen teszi közzé, és az a közzététel napjától hatályos.
  2. Díjfizetési kötelezettsége Előfizetőnek csak Szolgáltató felé van, függetlenül attól, hogy Szolgáltató igénybe veszi harmadik fél szolgáltatásait. (Ilyenek tipkikusan: domain regisztráció, tárhely és domain fenntartás)
  3. A díjfizetés díjbekérő fejében átutalással történik Szolgáltató bankszámlájára. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy a sikeres pénzügyi teljesítést csak és kizárólag elektronikus számla (e-számla) megküldésével igazolja Szolgáltató.
  4. A szerződés egy naptári évre szól, mely a szolgáltatási díj beérkezésének napjával kezdődik.
  5. A szerződéses időtartam lejárata előtt az Előfizető értesítést kap az általa megadott e-mail címre arról, hogy az adott előfizetése mikor jár le, továbbá felhívják a figyelmét arra, hogy szerződés meghosszabbítására van szükség a szolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében. Ellenkező esetben csak az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokra lesz jogosult.
 4. Szerződéskötés menete

  1. Az Előfizető kijelenti, hogy az Előfizetői szerződés saját nevében való megkötésére jogosult, és a szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
  2. Felhasználó az előfizetési díj megfizetésével válik Előfizetővé, ahol az így létrejött jogviszony, valamint ezen ÁSZF alapján a szolgáltatási szerződés automatikusan létrejön, megfelelve a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, mint a távollevők között kötött szerződés feltételeinek. Az így létrejött szolgáltatási szerződés időtartama egy év.
  3. A szolgáltatási szerződés meghosszabbítása ezen ÁSZF 3.4-es pontjában leírtaknak megfelelően történik.
  4. Az Előfizetői szerződés megszűnik, ha a szerződő felek közösen ebben állapodnak meg, vagy az előfizetés lejáratára vonatkozó tájékoztatásra az abban foglalt határidőig nem érkezik válasz.
 5. Adatkezelés, biztonság

  1. A Szolgáltató a Szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat - a kifejezett jogszabályi rendelkezés esetét kivéve - harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki. Az adatok kezelésének módjáról az adatkezelés oldalon található bővebb információ.
  2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely tartalom illetve azok használatának jogszerűségét illetően kérdéses vagy vitás esetekben a Szolgáltatást felfüggessze.
  3. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az igénybe vett Szolgáltatás használata során ő felel a feltöltött adatok és információk jogszerűségért, azok tartalmáért.
  4. A szolgáltatás keretein belül létrejött weboldalakon található kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével beküldött adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli és harmadik félnek - jogszabályi kivételektől eltekintve - azokat nem adja ki.
  5. A regisztráció során megadott jelszót Szolgáltató adatbázisában titkosítva tárolja, így annak elfelejtése esetén csak a rendszer által szolgáltatott “Elfelejtett jelszó” funkció segítségével lehetséges a belépés a webhelyre. Amennyiben a jelszó az Előfizető hibájából illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  6. Webanalitika, sütik

   1. Szolgáltató webhelye és a szolgáltatás kereteiben létrejött weboldalak is használnak ún. cookie-kat - a magyar nyelvben a süti, websüti is használatos - melyek célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítsék, kényelmesebbé tegyék. A cookie elnevezés olyan rövid adatfájlokat takar, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a látogatók számítógépén.
   2. Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak mindegyike tartalmaz olyan kódrészleteket, hivatkozásokat mellyel a webhelyek használatáról lehet statisztikai adatokat gyűjteni. Ezek az adatok nem teszik lehetővé egy természetes személy azonosítását (pl. név, e-mail cím, vagy számlázási adat), kizárólag a webhely használatával kapcsolatban szolgálnak információval. Ezt az ingyenesen elérhető Google Analytics szolgáltatáson keresztül érheti el és használhatja az Előfizető mint harmadik fél aki Szolgáltatótól teljes hozzáférést kaphat a weboldalán elhelyezett követőkód adminisztrációjára, így ezen ÁSZF elfogadásakor az abban szereplő feltételeket is el kell fogadni, mely feltétele az előfizetői szerződés létrejöttének.

Zárórendelkezések

A Szolgáltató és az Előfizető arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat, egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Amennyiben a felmerülő jogviták peres úton történő rendezése elkerülhetetlen, úgy Előfizető aláveti magát a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességének.

Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely elsősorban jogszabályváltozások, szakmai előírások, technológiai változások esetén következik be.

Utolsó frissítés: 2016. március 29.